Executive Learner Council (ELC) / Uitvoerende Leerderraad (ULR) 2018/2019


HEAD GIRL / HOOFMEISIE HEAD BOY / HOOFSEUN
Geralche Visagie Asutine Mandolo

DEPUTY HEAD GIRL / ONDERHOOFMEISIE DEPUTY HEAD BOY / ONDERHOOFSEUN
Danielle Stuart Melvin Hatlile

ELC GIRLS / URL-MEISIES ELC BOYS / URL-SEUNS
Micaela Appel Nathan Molefe
Tremaine Clemens Lethabo Moreku
Onalenna Ditle Ntokozo Mthimunye
Monere Mahlaela Jay Muvumba
Cynthia Malepa Bothlale Ndhlovu
Tshiamo Mathebula Tumishang Ramodike
Pumzile Mbamba Derick Sifundza
Anthea Molala
Pebetse Moloto
Nombuso Mthombeni
Tamiah Tumber

NOMINASIE VIR URL - VEREISTES

1. Moet ‘n gr 11-leerder wees vir meer as een kwartaal.

2. Moet Kwartaal 2 slaag met gemiddeld hoër as 45%.

3. Moet by ten minste twee skoolaktiwiteite betrokke wees.

4. Minder as 10 gedragsoortredings.

5. Geen BL-verhoor nie.

6. Geen interne verhore gedurende jaar nie.

7. Geen skorsings gedurende jaar nie.

8. Minder as 5 dae afwesig van die begin van die jaar af.

9. Moet die geld vir die verpligte leierskamp betaal.

NOMINATION FOR ELC - REQUIREMENTS

1. Must be a gr. 11 learner for more than one term.

2. Term 2 passed with average higher than 45%.

3. Must participate in at least two school activities.

4. Fewer than 10 transgressions.

5. No SGB hearings.

6. No internal hearings during the year.

7. No suspensions during the year.

8. Absent fewer than 5 days since beginning of year.

9. Must pay fee for compulsory leadership camp.

Learners' Representative Council (LRC)

Each grade nominates learners in their grade that they would like to represent their grade on the council.

Each year the elected learners go on a leadership camp, where they their leadership skills are developed.

The LRC also has various fund-raising activities that they do throughout the year.