Executive Learner Council (ELC) / Uitvoerende Leerderraad (ULR) 2016/2017


HEAD GIRL / HOOFMEISIE HEAD BOY / HOOFSEUN
Kheasia v/d Westhuizen Bradley Coka

DEPUTY HEAD GIRL / ONDERHOOFMEISIE DEPUTY HEAD BOY / ONDERHOOFSEUN
Mikeila Jacobs Graham-Dean Kammies

ELC GIRLS / URL-MEISIES ELC BOYS / URL-SEUNS
Ronice Arends Ashton Bepete
Chermené Borens Reuel Bridges
Mariam Emetuché Mosa Kgadima
Imogen Farmer Thabo Mahepa
Juliet Malefo Tebogo Mawuku
Mmatsheko Masokameng Frank Ndala
Tshegofatso Mokoana Liam Paulse
Fikile Mthimkhulu
Raygene Smith

NOMINASIE VIR URL - VEREISTES

1. Moet ‘n gr 11- leerder wees vir meer as een kwartaal.

2. Moet Kwartaal 2 slaag met gemiddeld hoer as 45%.

3. Moet by ten minste twee skoolaktiwiteite betrokke wees.

4. Minder as 10 gedragsoortredings.

5. Geen BL - verhoor nie.

6. Geen interne verhore gedurende jaar nie.

7. Geen skorsings gedurende jaar nie.

8. Minder as 5 dae afwesig van die begin van die jaar af.

9. Moet die geld vir die verpligte leierskamp betaal.

NOMINATION FOR ELC - REQUIREMENTS

1. Must be a gr. 11 learner for more than one term.

2. Term 2 passed with average higher than 45%.

3. Must participate in at least two school activities.

4. Fewer than 10 transgressions.

5. No SGB – hearings.

6. No internal hearings during the year.

7. No suspensions during the year.

8. Absent fewer than 5 days since beginning of year.

9. Must pay fee for compulsory leadership camp.

Learners' Representative Council (LRC)

Each grade nominates learners in their grade that they would like to represent their grade on the council.

The elected learners will go on a leadership camp on 24- 26 March 2017.