Executive Learner Council (ELC) / Uitvoerende Leerderraad (ULR) 2018/2019


HEAD GIRL / HOOFMEISIE HEAD BOY / HOOFSEUN
Geralche Visagie Austin Mandolo

DEPUTY HEAD GIRL / ONDERHOOFMEISIE DEPUTY HEAD BOY / ONDERHOOFSEUN
Danielle Stuart Melvin Hatlile

ELC GIRLS / URL-MEISIES ELC BOYS / URL-SEUNS
Micaela Appel Nathan Molefe
Tremaine Clemens Lethabo Moreku
Onalenna Ditle Ntokozo Mthimunye
Monere Mahlaela Jay Muvumba
Cynthia Malepa Bothlale Ndhlovu
Tshiamo Mathebula Tumishang Ramodike
Pumzile Mbamba Derick Sifundza
Anthea Molala
Pebetse Moloto
Nombuso Mthombeni
Tamiah Tumber

NOMINASIE VIR URL - VEREISTES

1. Moet ‘n gr 11-leerder wees vir meer as een kwartaal.

2. Moet Kwartaal 2 slaag met gemiddeld hoër as 45%.

3. Moet by ten minste twee skoolaktiwiteite betrokke wees.

4. Minder as 10 gedragsoortredings.

5. Geen BL-verhoor nie.

6. Geen interne verhore gedurende jaar nie.

7. Geen skorsings gedurende jaar nie.

8. Minder as 5 dae afwesig van die begin van die jaar af.

9. Moet die geld vir die verpligte leierskamp betaal.

NOMINATION FOR ELC - REQUIREMENTS

1. Must be a gr. 11 learner for more than one term.

2. Term 2 passed with average higher than 45%.

3. Must participate in at least two school activities.

4. Fewer than 10 transgressions.

5. No SGB hearings.

6. No internal hearings during the year.

7. No suspensions during the year.

8. Absent fewer than 5 days since beginning of year.

9. Must pay fee for compulsory leadership camp.

Learners' Representative Council (LRC)

Learners from Grades 9 - 11 elect their grade representatives in the third term.

Should a LRC member fail the year, another learner from the same grade can be co-opted to replace the learner.

Grade 8 representatives are elected in the middle of the first term and will serve until the next election in the third term.

Each year the elected learners (ELC and LRC) go on a leadership camp in the third term, where their leadership skills are developed.

These learners get the opportunity to support the school in different ways, get leadership training and help to organise various events.