Hoërskool Silverton School hours / Skoolure Mondays - Thursdays: 07:25 - 14:15  Maandae - Donderdae: 07:25 - 14:15          Fridays / Vrydae: 07:25 - 13:30 Contact us / Kontak ons Tel: 012 804 6719/20 Fax: 012 804 3974 silverton@silvies.co.za D6-Communicator TD6 School Communicator is an easy-to-use tool that pushes information directly to parents. Also, it requires very little effort on the part of parents. Desktop App for Windows and Mac Google Play App iTunes App Follow us / Volg ons

NOMINATION FOR ELC - REQUIREMENTS

NOMINASIE VIR URL - VEREISTES

1. Must be a gr. 11 learner for more than one term.

2. Term 2 passed with average higher than 45%.

3. Must participate in at least two school activities.

4. Fewer than 10 transgressions.

5. No SGB hearings.

6. No internal hearings during the year.

7. No suspensions during the year.

8. Absent fewer than 5 days since beginning of year.

9. Must pay fee for compulsory leadership camp.

1. Moet ‘n gr 11-leerder wees vir meer as een kwartaal.

2. Moet Kwartaal 2 slaag met gemiddeld hoër as 45%.

3. Moet by ten minste twee skoolaktiwiteite betrokke wees.

4. Minder as 10 gedragsoortredings.

5. Geen BL-verhoor nie.

6. Geen interne verhore gedurende jaar nie.

7. Geen skorsings gedurende jaar nie.

8. Minder as 5 dae afwesig van die begin van die jaar af.

9. Moet die geld vir die verpligte leierskamp betaal.

Leaders / Leiers Learners' Representative Council (LRC)